Tiedote 4/2017

Yhteistyötoimikunnan tiedote rodunomaisten kokeiden osallistujille ja järjestäjille

NOUTAJAKOIRAROTUJEN YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN TIEDOTE 4/2017
RODUNOMAISTEN KOKEIDEN OSALLISTUJILLE JA JÄRJESTÄJILLE

Yhteistyötoimikunta on noutajarotujärjestöjen alainen toimikunta, joka edistää noutajarotujärjestöjen välistä yhteistyötä. Yhteistyötoimikunnan tarkoituksena on huolehtia noutajaharrastukseen liittyvästä rotujärjestöjen välisestä koordinoinnista sekä harrastuksen kehittämisestä ja kehittymisestä kaikki harrastajat ja heidän tarpeensa huomioiden.

 

SERT ja Vara-SERT

WT -ja Nome-A -kokeissa SERT jaetaan, riippumatta siitä voiko voittanut koira ottaa SERT:in vastaan. Vara-SERT muuttuu SERT:ksi, jos kokeen voittanut koira on ko. koelajin käyttövalio. Kun koiralle haetaan valionarvoa tuloksilla, joista yksi tai useampi on vara-SERT (edellyttäen että SERT voittanut on jo valio) niin kyseisessä kokeessa SERT:in voittaneen koiran rekisterinumero ja nimi merkitään kaavakkeen tulokset -riveille vara-SERT:in jälkeen.

A1 SERT

Janakkala

23.10.2015

Tuomarin nimi

A1 SERT

Oripää

6.12.2016

Tuomarin nimi

A1 Vara-SERT

Hyvinkää

17.11.2016

Tuomarin nimi

SERT

sertin saaneen koiran nimi

FI12345/09

 


Omakoira-järjestelmän kautta haettaessa SERT:in voittanut koira merkitään lomakkeen alaosassa olevaan ”muut tiedot” kohtaan.

Rodunomaisten kokeiden sääntöjen käännökset
1.4.2016 voimaan tulleista rodunomaisten kokeiden säännöistä on tehty ruotsinkielinen käännös sekä WT-koeosuudesta englanninkielinen versio.

Epäselvissä tilanteissa suomenkieliset säännöt ovat aina määräävät.

Vuoden 2017 WT-ranking
Yhteistyötoimikunta ylläpitää tänäkin vuonna noutajien WT-ranking listaa, jota käytetään apuna valittaessa edustusjoukkueita rodunomaisiin kisoihin. Lista muodostetaan voittajaluokan working test -kokeiden perusteella ennalta päätetyn valintaperustemallin mukaisesti (ks. alla). WT-ranking päivitetään mahdollisimman usein (resurssien sallimassa aikataulussa) Yhteistyötoimikunnalle toimitettujen voittajaluokan tulosten perusteella ja lista julkaistaan Yhteistyötoimikunnan FB-sivuilla, josta se on nähtävissä myös niille, jotka eivät ole FB käyttäjiä.

Yhteistyötoimikunta toivoo saavansa tulokset mahdollisimman pian jokaisen WT -kokeen jälkeen sähköpostitse osoitteella: joukkuevalinnat@snj.fi. Tuloksista tarvitaan seuraavat tiedot: koiran rotu, rekisterinumero, koiran virallinen nimi, ohjaajan nimi, koetulos, pisteet, sijoitus sekä koepaikka ja -päivä. Ranking listan päivittämisestä vastaa tänä vuonna Krista Leinonen.

Koekutsujen ja varasijailmoituksien lähettäminen
Tieto kokeeseen mahtumisesta tulisi saada osallistujille mahdollisimman pian ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen. Viime koekaudella oli tapauksia, joissa ilmoittautumisaikaa oli jatkettu ja koekutsut lähetettiin vain joitakin päiviä ennen koetta.  Koejärjestäjien tulisi muistaa, että koekutsut on lähetettävä osallistujille viimeistään seitsemän vuorokautta ennen koetta.

Vastaavien koetoimitsijoiden ja koesihteereiden neuvottelupäivät 18.3.2017
Tapahtumassa keskusteltiin mm. seuraavista asioista, jotka on hyvä muistaa kokeita järjestettäessä:

  • Panostaminen kokeen asialliseen etukäteissunnitteluun mm. maastot, vaativuusaste, nollakoirien käyttö, aikataulutus ja siirtymien huomioiminen
  • Toimitsijoiden riittävä määrä ja opastus
  • Riistan riittävä määrä ja asiallinen kunto
  • Tapahtumien vakuuttaminen
  • Paperityöt tarvittavin osin kuntoon paikan päällä ja maksut sekä palautukset mahdollisimman nopeasti kokeen jälkeen

 

TUOMARITOIMIKUNTA TIEDOTTAA

Tuomarikunta haluaa muistuttaa, että vastaavan koetoimitsijan tulee aina olla yhteydessä kokeen tuomareihin kokeen ilmoittautumisajan umpeuduttua.

Kokeiden järjestäjien tulee huomioida, että maastojen tulee olla kyseisen koemuodon ja koeluokan edellyttämällä tasolla. Ongelmaa on esiintynyt erityisesti Nome-B-kokeiden yhteydessä.

Merimetsoa saa käyttää Nome-B:n VOI-luokassa. Kokeen järjestäjän tulee antaa koirille mahdollisuus tutustua uuteen riistaan ennen koesuorituksia.

Kokeissa ammuttavat laukaukset
Taipumuskokeissa ja Nome-B-kokeissa laukaukset ammutaan haulikolla ja panoksien on oltava sellaisia, joiden ääni vastaa metsästyksessä käytettävän haulikon panoksen ääntä tai oikeaa haulikon patruunaa.

WT-kokeessa suositellaan haulikon käyttöä, mutta myös muu luvallinen ase on sallittu. Panoksien äänenvoimakkuuden tulee olla koetehtäviin sopiva ja riittävän voimakas. Suositellaan paukkupatruunoiden käyttöä.

Dummy launcher on lupaepäselvyyksien vuoksi toistaiseksi kielletty väline kaikissa koemuodoissa.

Uusia tuomarioikeuksia
Nome-B tuomareiksi ovat valmistuneet: Anu Mikkola ja Pasi Majuri
NOWT tuomareiksi ovat valmistuneet: Petteri Hirvonen, Teppo Pekkanen ja Heli Siitari