Tiedote 1/2013

Tunnistusmerkintöjen tarkistaminen kokeissa

Taipumuskokeessa koiralta tarkistetaan siru maastossa ennen vesityötä. Lisäksi jäljelle päässeiltä tarkistetaan siru maastossa juuri ennen jälkeä.

Muissa koemuodoissa siru tarkistetaan maastossa pistokokein, erityisesti alokasluokassa.

Kennelliiton yleisiä kokeita ja kilpailuja koskevat säännöt ja ohjeet, Tunnistusmerkinnän tarkastaminen näyttelyissä, kokeissa ja kilpailuissa:

Jos tarkastuksessa löytyy koiria, joita ei ole tunnistusmerkitty, tulee järjestäjän sulkea kyseinen koira pois tästä näyttelystä, kokeesta tai kilpailusta. Tämä tehdään näyttelytoimikunnan edustajan tai kokeen/kilpailun ylituomarin toimesta. Epäselvä tatuointi tai toimimaton mikrosiru ei estä koiran osallistumista. Sellaisissa tapauksissa koiran omistajaa pyydetään huolehtimaan sitä, että koira tunnistusmerkitään uudelleen, ja uudesta merkitsemisestä toimitetaan todistus näyttelyn, kokeen tai kilpailun järjestäjälle kuukauden sisällä tapahtumasta. Todistuksen voi allekirjoittaa eläinlääkäri, tunnistusmerkitsijä, kennelneuvoja tai aluekouluttaja.

 

Nou- ja nome-b-kokeiden koirakohtaisten koepöytäkirjojen muutos

Koirakohtaisista pöytäkirjoista poistetaan koiran isän ja emän tiedot sekä koiran kasvattajan tiedot. Tilalle laitetaan kohdat koiran sirunumerolle ja sen tarkistamiselle. Sirunumero tarkistetaan jatkossa ilmoittautumisen yhteydessä samoin kuin rekisterinumero jo nyt. Sirunumeron voi jatkossa syöttää koeilmoittautumisen yhteydessä sähköisessä ilmoittautumisjärjestelmässä.

Uudet lomakkeet otetaan käyttöön vuoden 2015 alussa. Tämän jälkeen vanhoja koirakohtaisia pöytäkirjoja ei enää käytetä. Siirtymäaikana koejärjestäjät kirjoittavat sirunumeron koirakohtaiseen koepöytäkirjaan maastotarkistuksia varten.

 

Koiran vihainen käyttäytyminen kokeessa

Koejärjestäjillä on oltava koepaikalla Kennelliiton lomakkeita "Ilmoitus koiran vihaisesta käytöksestä". Jos kokeeseen osallistuva koira käyttäytyy aggressiivisesti toista koiraa tai ihmistä kohtaan, pitää toimitsijan ilmoittaa siitä kokeen ylituomarille ja/tai kutsua ylituomari paikalle.

Lomake ”Ilmoitus koiran vihaisesta käytöksestä” täytetään koepaikalla. Siihen pyydetään koiran omistajan/ ohjaajan lausunto tapahtuneesta sekä tapahtuman silminnäkijöiden nimet ja yhteystiedot. Ilmoitus toimitetaan Kennelliiton luonnetoimikunnan esittelijälle (Hanna Bragge) tai lähetetään Kennelpiirille muiden koepapereiden mukana. Yksi kappale ilmoituksesta jää koiran omistajalle ja yksi toimitetaan rotujärjestölle.

Luonnetoimikunta käsittelee ilmoitukset tapauskohtaisesti ja kirjaa tapauksesta merkinnän linjauksensa mukaisesti Kennelliiton sisäiseen järjestelmään. Mikäli samalle koiralle kertyy kolme merkintää aggressiivisesta käytöksestä, luonnetoimikunta voi tehdä Kennelliiton hallitukselle esityksen kiellosta osallistua näyttelyihin tai kokeisiin. Hyvin vakavissa tapauksissa vähempikin määrä merkintöjä voi johtaa osallistumiskieltoon.

Muistutetaan, että koejärjestäjillä on oltava koepaikalla myös Kennelliiton lomakkeita "Muutoksenhaku - ilmoitus erimielisyydestä".

Lomake "Ilmoitus koiran vihaisesta käytöksestä": http://www.kennelliitto.fi/sites/default/files/media/ilmoitus_vihaisesta_kayttaytymisesta.pdf
Lomake "Muutoksenhaku - ilmoitus erimielisyydestä": http://www.kennelliitto.fi/sites/default/files/media/ilmoitus_erimielisyydesta.pdf
SKL:n hallituksen päätös ”Koiran käyttäytymisestä kokeissa tehtävät ilmoitukset, niiden käsittely ja seuraamukset” (huomioi, että esityksen osallistumiskiellosta tekee nykyään SKL:n luonnetoimikunta): http://www.kennelliitto.fi/sites/default/files/media/aggressiivisen_koiran_ilmoitus.pdf
Luonnetoimikunta: http://www.kennelliitto.fi/kennelliitto/tietoa-kennelliitosta/paatoksenteko/toimikunnat/luonnetoimikunta

 

Noutajien Suomen mestaruuskokeet ja wt-mestaruuskokeet

Yt-toimikunnalta voi anoa sekä noutajien virallisten Suomen mestaruuskokeiden että epävirallisten wt-mestaruuskokeiden järjestämisoikeutta. Anomukset voi lähettää osoitteella yttmk(ät)snj.fi. Toistaiseksi yt-toimikunta on myöntänyt seuraavat kokeet:

 

Koe Ajankohta Järjestäjä
SM-nome 2014 5.-7.9.2014 Uudenmaan Noutajakoirayhdistys
Wt-mestaruus 2014 1.11.2014 Suomen Metsästysnoutajat
SM-nome 2015 Ilmoitetaan myöhemmin Lakeuden Noutajakoirayhdistys
SM-nome 2016 Ilmoitetaan myöhemmin Keski-Suomen Noutajakoirayhdistys

 

SM-kokeen ja wt-mestaruuden ajankohdan suunnittelussa on huomioitava muiden mestaruuskokeiden pysyvät ajankohdat. SNJ:n kotisivuilla on tapahtumakalenteri, johon on päällekkäisyyksien välttämiseksi merkitty noutajarotujärjestöjen päätapahtumien vakiintuneet ajankohdat. Rotujärjestöt voivat lähettää ensi vuoden tapahtumien osalta tiedot osoitteella webmaster(ät)snj.fi.

 

Yhteistyötoimikunnan kotisivut

Yhteistyötoimikunnan kotisivuilta löydät ajankohtaiset tiedotteet ja uusimmat kokouskuulumiset. Sivuilla on myös ajantasainen wt-ranking, jota käytetään apuna valittaessa koiria vuoden 2014 kansainvälisiin arvokokeisiin (koskee ainoastaan wt-kokeita).

Nou/nome-yhteistyötoimikunta: http://yttmk.yhdistysavain.fi

 

Lataa tiedote pdf-muodossa tästä:

NOUTAJAKOIRAROTUJEN YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN KOKOUSTIEDOTE 8/2017

Yhteistyötoimikunta on pitänyt kokouksen 28.11.2017, alla kokoustiedote

 

Noutajien Pohjoismainen Mestaruus 2018
Noutajien Pohjoismaiden Mestaruus järjestetään Suomessa vuonna 2018. Koe pidettän Janakkalassa 27.-28.10.2018 ja kokeen ylitoimitsija on Petteri Hirvonen.

SM-kokeet 2018

NOWT-SM koe

11.8.2018

Suomen Noutajakoirajärjestö

NOME B-SM koe

31.8-2.9.2018 

Pirkanmaan Noutajakoirayhdistys ja Mäntän seudun Nuuskut

NOME A-SM Koe

20.-21.10.2018

Uudenmaan Noutajakoirayhdistys

                                                                                                                                                
Tuomaritoimikunnan asiat
Risto Heikkonen ja Maarit Nikkanen ovat lopettaneet arvostelutehtävät.

NOU tuomarikurssille on valittu seuraavat henkilöt: Pekka Lahti, Sanna Rönty, Susanna Salonen ja Pasi Tikka.
WT tuomarikurssille on valittu seuraavat henkilöt: Reetta-Kaisa Pelkonen ja Pekka Tuomi.
NOME B tuomarikurssille on valittu seuraavat henkilöt: Niko Hiltunen, Taru Hiltunen, Jyrki Oikarinen ja Kari Silvennoinen.

Yhteistyötoimikunnan uusi toimintaohje
Yhteistyötoimikunta on päivittänyt toimintaohjeensa, joka astuu voimaan 1.1.2018. Uuden toimintaohjeen voi käydä lukemassa YTTMK:n nettisivuilta (yttmk.yhdistysavain.fi)

Yhteistyötoimikunta on myös tehnyt kaaviokuvan rodunomaisiin lajeihin liittyvistä tahoista, tämä kaavio on luettavissa myös nettisivuilla.

WT Ranking 2018
Yhteistyötoimikunta on päättänyt muuttaa WT ranking listaa seuraavasti: lisäpisteitä saa ainoastaan SERTistä ja vara-SERTistä (SERT + 15 p ja cara-SERT +10p). Muutos astuu voimaan 1.1.2018.

WT kokeiden sääntömuutokset
Kaikkien rotujärjestöjen hallitukset ovat hyväksyneet NOWT kokeen sääntömuutosehdotuksen (uudet palkintosijojen pisterajat sekä muutettu sääntöjä niin, että mock trial -tyyppisten kokeiden järjestäminen olisi paremmin mahdollista), ehdotus lähtee nyt rotujärjestöjen yleiskokousten käsittelyyn ja sen jälkeen Kennelliiton valtuustoon. Uudet NOWT säännöt astuvat voimaan aikaisintaan 1.1.2019.

Joukkuevalinnat kansainvälisiin kisoihin 2018
Haku vuoden 2018 keväällä ja kesällä pidettäviin kansainvälisiin kisoihin aloitetaan loppuvuodesta 2017. Hakuaika loppuu 31.1.2017. Ilmoitukset hakumenettelystä toimitetaan rotujärjestöjen ja yhteistyötoimikunnan internet sivuille.

 

Seuraava kokous on tammikuussa 2018, joka on uuden Yhteistyötoimikunnan järjestäytymiskokous.