Ohjeistukset

  • Kennelliitto on uudistanut Koepöytäkirjan täyttöohjeen, joka ohessa käyttöönne. Ohjeistuksessa on ohjeet koetulosten tallennuksesta sähköisesti Omakoirajärjestelmässä. Kaikki koemuodot käytännössä voidaan tällä hetkellä tallentaa sähköisesti. Vain poikkeustilanteissa voi tulokset lähettää paperisella koepöytäkirjalla.

Kuva Jukka Simpura