Noutajamaailmassa on monia toimijoita ja tahoja ja niiden välisiä riippuvuussuhteita, joita on usein vaikea hahmottaa. Yhteistyötoimikunta on koonnut yllä olevaan kaavioon noutajien rodunomaisiin lajeihin liittyviä ja niihin vaikuttavia tahoja.

- Yhteistyötoimikunta

Yhteistyötoimikunta

Yhteistyötoimikunta on noutajarotujärjestöjen alainen toimikunta, joka edistää noutajarotujärjestöjen välistä yhteistyötä. Toimikunta valmistelee ja päättää toimintaohjeessaan määritellyistä tehtävistä.

Yhteistyötoimikunnan tarkoituksena on huolehtia noutajaharrastukseen liittyvästä rotujärjestöjen välisestä koordinoinnista sekä harrastuksen kehittämisestä ja kehittymisestä kaikki harrastajat ja heidän tarpeensa huomioiden.

 

Tuomaritoimikunta

Tuomaritoimikunta on noutajarotujärjestöjen alainen toimikunta, jonka jäsenet valitaan vuosittain noutajien rodunomaisten kokeiden tuomareiden kokouksessa. 

Tuomaritoimikunnan ensisijainen tehtävä on valvoa sääntöjen ja ohjeiden noudattamista, edistää arvostelun yhdenmukaistamista sekä vastata tuomarikoulutuksesta.

 

Noutajien rodunomaiset kokeet ja sähköinen ilmoittautumisjärjestelmä:

Koekalenteri