Tiedotteet

Noutajien Euroopan mestaruus 2021

Tiedote 19.11.2019

Tiedote 8.1.2019

  • Tuomaritoimikunnan vastine SNJ:n Pohjois-Suomen ja Pohjanmaan alueyhdistysten kirjelmään WT- kokeiden koiramäärästä.


Tiedote 12.6.2017

Yhteistyötoimikunta hyväksyi tuomaritoimikunnan esityksen toimintaohjeen päivityksistä:

  • Koko tuomarikunnan kokoukset pidetään joka toinen vuosi (ennen vuoden välein)
  • Toimikunnan jäsenmäärä lisätään 6 henkilöön (ennen 4 henkilöä) ja toimikunnan toimikauden pidentämisestä kahteen vuoteen (ennen 1 vuosi). Jäsenmäärän lisäyksen johdosta päätösvaltaisen kokouksen osanottajamäärä nostetaan puheenjohtajan (tai varapuheenjohtajan) lisäksi kolmeen jäseneen (ennen 2 jäsentä).
  • Toimikunnan puheenjohtajan pätevyysvaatimus muutetaan muotoon: NOME-B tai NOME-A tuomaripätevyys
  • Toimikunnan tehtävien kohtaa tarkennettiin muotoon: ”hoitaa ne rotujärjestöjen hallitusten antamat tehtävät jotka kuuluvat tuomaritoimikunnan tehtäväalueeseen”
  • Vuodesta 2019 alkaen toimintasuunnitelma ja talousarvio laaditaan syksyllä ja toimitetaan rotujärjestöille hyväksyttäväksi ja tuomarikunnalle tiedoksi.


Tiedote 28.4.2016

Tuomarikunta haluaa muistuttaa, että vastaavan koetoimitsijan tulee aina olla yhteydessä kokeen tuomareihin kokeen ilmoittautumisajan umpeuduttua.

Kokeiden järjestäjien tulee huomioida, että maastojen tulee olla kyseisen koemuodon ja koeluokan edellyttämällä tasolla. Ongelmaa on esiintynyt erityisesti Nome-B-kokeiden yhteydessä.

Merimetsoa saa käyttää Nome-B:n VOI-luokassa. Kokeen järjestäjän tulee antaa koirille mahdollisuus tutustua uuteen riistaan ennen koesuorituksia.

Kokeissa ammuttavat laukaukset
Taipumuskokeissa ja Nome-B-kokeissa laukaukset ammutaan haulikolla ja panoksien on oltava sellaisia, joiden ääni vastaa metsästyksessä käytettävän haulikon panoksen ääntä tai oikeaa haulikon patruunaa.

WT-kokeessa suositellaan haulikon käyttöä, mutta myös muu luvallinen ase on sallittu. Panoksien äänenvoimakkuuden tulee olla koetehtäviin sopiva ja riittävän voimakas. Suositellaan paukkupatruunoiden käyttöä.

Dummy launcher on lupaepäselvyyksien vuoksi toistaiseksi kielletty väline kaikissa koemuodoissa.

Uusia tuomarioikeuksia
Nome-B tuomareiksi ovat valmistuneet: Anu Mikkola ja Pasi Majuri
NOWT tuomareiksi ovat valmistuneet: Petteri Hirvonen, Teppo Pekkanen ja Heli Siitari


Tuomaritoimikunta 20.7.2016

 

WT-KOE

YEISTÄ

Kokeen tarkoitus on mitata koiria metsästyksenomaisissa tilanteissa ja tehtävissä ja valmistaa koiria lämpimän riistan kokeisiin ja myös arvostelu nojaa vahvasti sinne.

Arvostelussa pitää etsiä koirista positiivisia ominaisuuksia ja rastilla/tehtävässä muodostaa kokonaiskuva nähdystä suorituksesta. Mitkään yksittäiset sanat lähetyksessä tai ohjauksessa eivät ole kiellettyjä.
 

KOIRAN OHJAAMISESSA SUOSITELLAAN PILLIN KÄYTTÖÄ

Tämä lukee ohjeistuksissa ja on samalla vastaus lukuisiin kysymyksiin miksei kieltosanoilla voi ohjata koiraa jos se ei pilliä kuuntele.
 

EI-SANAN KÄYTTÖ

Kyse on enemmän sävystä ja voimakkuudesta, kuin käytetystä sanasta ja tilanteesta, missä käsky annetaan (koira ei kuuntele pilliä tai ei noudata ohjaajan merkkejä, huudetaan ei).

"Noutajan tulee toimia hyvässä yhteistyössä ohjaajansa kanssa."

"Kun koira lähetetään damille, jonka putoamista sen ei ole ollut mahdollista nähdä, tulee sen totella käskyjä ja toimia hyvässä yhteistyössä ohjaajansa kanssa."

Jos koiralle joudutaan huutamaan, ei yhteistyö voi olla kovin hyvää.

Huutaminen arvostellaan huonoksi hallinnaksi ja äänekkääksi ohjaamiseksi. Kun huutaminen ylittää tietyn rajan tai on toistuvaa, voidaan todeta, että koira on huonosti ohjattavissa.

Tietyn tasoinen huutaminen on myös pakote koiralle.

Ei-sanan käyttö hillitysti tilanteessa, jossa koiralle kerrotaan minne ei saa mennä, tai mitä ei saa noutaa, on sallittua eikä vaikuta arvosteluun jos koira muutenkin on selvästi halukas noudattamaan ohjaajan merkkejä ja signaaleja.

 

B-KOE

OHJAUSTEHTÄVÄ

-  Tavoitteena on saada koira lähetyspaikalta riistalle mahdollisimman suoraviivaisesti ja vaivattomasti.

-  Jos koira poikkeaa osoitetulta linjalta, on ohjaajan tehtävä puuttua koiran työskentelyyn – mielellään pilliä käyttäen. Koiran tehtävä on reagoida ohjaajan pilliin ja odottaa mitä ohjaaja haluaa sen tekevän.

-  Hyvä ohjaussuoritus voi hyvin sisältää useitakin pysäytyksiä ja uudelleen suuntaamista, jos koira reagoi niihin toivotulla tavalla, ohjaaminen on hillittyä ja kokonaiskuva on sellainen, että koira on hyvässä yhteistyössä.

- Jos ohjaaminen vaatii paljon äänen käyttöä ja kieltämistä tai koira ei reagoi kuten sen pitäisi, se luonnollisesti heikentää kokonaiskuvaa ja vaikuttaa palkintosijaan. Käytetyillä sanoilla, merkeillä tai signaaleilla ei ole vaikutusta arvosteluun.

-  Jos ohjaaminen vaatii huutamista tai työskentely on liian itsenäistä, voidaan tehtävä keskeyttää tai suoritus hylätä vaikka riistalle asti päädyttäisiinkin.
 

PAIKALLISTAMISTEHTÄVÄ

-  Tavoitteena on, että koira havainnoi pudotukset itsenäisesti, muistaa ne ja päätyy riistoille itsenäisesti.

-  Koiran voi lähettää noutoihin käsimerkillä.

-  Koiraa ei ohjata pudotusalueelle. Pudotusalueelle ohjaaminen aiheuttaa suorituksen hylkäämisen.

-  Jos koira on osoittanut paikallistaneensa pudotusalueen ja pysyy pudotusalueella, mutta jostain syystä (tuuliolosuhteet tms.) ei tahdo löytää riistaa, niin tuomari voi antaa luvan pieneen apuun, jotta riista saadaan talteen. Jos koira lähtee heti laajentamaan aluetta ja poistuu pudotusalueelta, ei koiraa ohjata takaisin alueelle.

- Koiraa voidaan siis auttaa KUN se on pudotusalueella ja tällöinkin tuomarin antamalla luvalla.            
                

YHTEENVETO

Ei ole kiellettyjä sanoja. Koiran nimen käyttäminen on sallittua, mutta jos sitä käytetään voimakkaalla äänensävyllä koiran ollessa tottelematon, voi se vaikuttaa arvosteluun kuten minkä tahansa sanan käyttö tällaisella tavalla. On monia keinoja pudottaa koiran tulosta, joista huutaminen on yksi. Ohjauksenomainen lähettäminen markkeerausnoutoon tilanteessa, jossa koiralla ei ole käsitystä pudotuksesta ei ole noudon onnistuessakaan yhtä kuin onnistunut markkeeraus.