Tiedotteet

Tiedote 13.09.2023

NOME KV-kokeiden koirakoiden valinta kokeeseen on päivitetty ja selkeytetty esimerkein. Tämän tiedotteen löydät jatkossa kohdasta Säännöt ja ohjeet - sivun alta. (vasemmalla olevasta navigointipalkista) 

Tiedote 28.08.2023

Noutajien Pohjoismaiseen Mestaruuteen lähetettävä joukkue:  

1.       Teijo Kostian & Brookbank Diesel; 55 pist

2.       Maarit Saarinen & Fendawood Louisiana; 52 pist.

           Tomi Sarkkinen & Carmal’s Olympic Metalist; 52 pist.

4.       Janne Lähteenaro & Starcreek Spartacus; 43 pist.

5.       Pasi Puttonen & Vauhti-Noudon Amazoniitti;  30 pist.

6.       Jarno Heikkinen & Indy Lab Amazing Gift; 24 pist.

Noutajien rodunomaisten kokeiden tuomaritoimikunnan puolesta lämpimät ONNITTELUT kaikille valinnasta ja tsemppiä matkaan! 

Tiedote 02.08.2023

Ajankohtaista Lintuinfluenssa epidemiasta.

Olemme olleet yhteydessä Kennelliiton koe- ja kilpailutoimikunnan puheenjohtajaan ja heillä ole ei ole tällä hetkellä tarvetta tehdä rajoituksia Noutajien rodunomaisiinkokeisiin loppukaudelle 2023. Suurimpaan riskiryhmään kuuluvat lokit ja varislinnut.  THL:n ja Ruokaviraston suositusten mukaan (linkit alla) lokkeja ja varislintuja ei tulisi metsästää, joten tuom.tmk suosittelee ettei niitä tänä syksynä ammuttaisi koekäyttöön.

Lokeista ja varislinnuista on ollut jo nyt pula, ja tästä eteenpäin niiden saaminen koekäyttöön NOU ja NOME-B ALO luokkaan tulee olemaan hankalaa. Olisi hyvä säästää ennen lintuinfl. epidemiaa ammutut lokit ja varislinnut (eli tällä hetkellä pakastimessa olevat linnut) ensi vuoden NOU ja NOME-B ALO- kokeisiin.  

Uudet säännöt antavan mahdollisuuden muuttaa tulevan syksyn NOME-B AVO- ja VOI-luokan kokeita damikokeiksi lyhyelläkin varoitus ajalla.

Koejärjestäjän olisi hyvä käydä tarkistamassa koemaastoja useamman kerran ennen koetta ja havainnoida mahdolliset lintukuolemat. Mikäli niitä havaitaan, tulee olla yhteydessä ylituomariin ja sopua tämän kanssa mahdollisesta koemaaston tai kokeen siirtämisestä/perumisestä.

Kokeissa tulee huomioida hyvä käsihygienia ja jalkineidenpesu, sekä koejärjestäjien olisi hyvä tarjota kertakäyttökäsineitä lintuja käsitteleville. Kokeessa voi merkitä krepillä kaikki koekäytössä olevat linnut. Näin ne voidaan erottaa mahdollisesti koiran tuomista kokeen ulkopuolisista linnuista. Mikäli kokeen aikana löytyy kuolleita kokeen ulkopuolisia lintuja, koe tulee keskeyttää.


Lisätietoa

THL; https://thl.fi/fi/-/metsastyskauden-alkaessa-on-syyta-huomioida-kaynnissa-oleva-lintuinfluenssaepidemia

Ruokavirasto; https://www.ruokavirasto.fi/elaimet/elainten-terveys-ja-elaintaudit/elaintaudit/ajankohtaista-elaintaudeista/lintujen-metsastyskausi-lahenee--miten-huomioida-lintuinfluenssa/?fbclid=IwAR3Xo5AhSwViui-wMu3IruKT4CCz2PQVVekh8R_5N63gbs5sRe4QWi8zFWc


Juoksuisen nartun varoaika kokeessa

Säännöissä sanotaan, ettei kokeisiin saa osallistua kiimaisen nartun kanssa. Ohjaajia pyritään kunnioittamaan säännön kohtaa ja suositellaan 21 vrk aika rajaa. 

Tarvittaessa tuomari voi tarkistaa tarkistaa nartun juoksun pyyhkäisemällä.

 Tiedote 25.07.2023

Haku Noutajien Pohjoismaiseen Mestaruuteen 08-09.10.2023 Tanskaan

On aika tullut hakea mukaan Noutajien Pohjoismaiseen Mestaruuteen, joka toteutetaan kaksipäiväisenä  kansainvälisenä Field Trial kokeena 8-9.10 Tanskan Aalholmissa. Tuomareina kokeessa toimii:

  • Kurt Becksteiner, Itävalta
  • Wayne Mitchell, UK
  • Thomas Plamboeck, Tanska
  • Dirk Volders, Belgia

Suomesta valitaan kuusi koirakkoa kahden edellisen vuoden NOME-A ja KV-kokeiden tulosten perusteella (10.8.2021 – 30.08.2023). Valinnassa huomioidaan kunkin koiran kohdalta viisi parasta NOME-KV tai NOME-A tulosta. Suomesta lähetettävien koirien omistajien tulee olla Kennelliiton jäseniä. 

Uudet valintasäännöt ja tuloskohtaiset pisteet löytyy tiedotteen lopusta: Rules for the Nordic Championship kohta 5. valintaperusteet.

Hakijoita pyydetään ilmoittamaan kaikki koiran kotimaassa ja ulkomailla saavuttamat NOME-A ja KV - kokeiden tulokset Pauliina Aholalle 15.08.2023 mennessä sähköpostitse osoitteeseen reedrunners(at)gmail.com

Tapahtuman omat sivut http://nordic-ftchampionship.retrievers.eu/

NOWT- kokeiden tulosten kirjaaminen

NOWT-kokeiden osalta Omakoiraan kirjataan koirille prosentit, vaikka ne näkyvät edelleen siellä pisteet otsikon alla. Tuomaritmk on yrittänyt saada otsakkeen muutettua prosenteiksi, mutta Omakoira uudistuu lähiaikoina, joten muutoksia ei tehdä. Myös kokeeseen osallistuneille tulostieto tulee prosentteina. Tämä on ikävä ja meitä kaikkia hämäävä yksityiskohta, mutta toistaiseksi näin.

Miksi prosentit? WT kokeessa on nykyään pääosin 4 rastia. Mutta on mahdollista, että kokeessa olisi myös enemmän rasteja. Tulosten ilmoittaminen prosentteina asettaa kokeet tasa-arvoiseen asemaan rastien lukumäärästä riippumatta. 


Tiedote 07.06.2023

Ohje koiran käyttäytymisestä tehtävistä 
ilmoituksista 


Kennelliiton hallituksen hyväksymä 27.5.2022. 
Voimassa 1.1.2023 alkaen.


Tämä ohje koskee kaikkia kokeita, kilpailuja, näyttelyitä, tarkastuksia, testejä ja muita Kennelliiton alaisia tapahtumia. Kennelliiton alaiset tapahtumat järjestetään Kennelliiton sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti ja niiden järjestämisestä tehdään Kennelliitolle ilmoitus.  
Koiran käyttäytymisestä tehtävän ilmoituksen tarkoituksena on, että vihaisesti käyttäytyvän koiran osallistuminen voidaan kieltää tapahtumien turvallisuuden varmistamiseksi. 

Lue liitteestä lisää

Tiedote 23.05.2023 

Noutajien rodunomaisten kokeiden tuomareiden koulutussuunnitelma 

 

Noutajien taipumuskokeen ylituomarikoulutus järjestetään vuonna 2025

Noutajien Working Test ylituomarikoulutus järjestetään vuonna 2024

Noutajien Nome B ylituomarikoulutus järjestetään vuonna 2024


• Noutajien taipumuskokeen ylituomarikoulutuksen hakumenettely käynnistetään vuoden 2024 aikana.

• Noutajien Working Test ylituomarikoulutuksen hakumenettely käynnistetään 1.9.2023. Kurssin vetäjät: Heli Siitari ja Tomi Sarkkinen

• Noutajien B-metsästyskokeen ylituomarikoulutukseen voivat halukkuutensa ilmoittaa NOU  ja/tai NOWT ylituomarit 15.12.2023 mennessä. Kurssin vetäjät: Mika Lappalainen ja Mika Toskala.

Ilmoittautuminen kursseille: Pauliina Ahola, reedrunners(at)gmail.com 

Lisätietoa kursseista voi kysyä kurssien vetäjiltä.

Tuomaritoimikunta valitsee hakijoiden joukosta koulutukseen pääsevät henkilöt ottaen huomioon hakijan koemuotokohtaisten vaatimusten täyttymisen sekä muut ominaisuudet toimia ko. koemuodon tuomarina. Kursseille hyväksyttävien tulee luotettavasti osoittaa täyttävänsä seuraavat vaatimukset:

 

Noutajien taipumuskoe (NOU)

•ovat Kennelliiton ja rotujärjestön jäseniä

• ovat toimineet aktiivisina noutajaharrastajina vähintään viisi (5) vuotta, johon on  sisällyttävä tehtäviä rotujärjestön tai sen jäsenyhdistysten kouluttajana, kokeiden järjestelyissä ja toimitsijana

• ovat toimineet vähintään kaksi (2) kertaa noutajien taipumuskokeen ylitoimitsijana

• omaavat voimassa olevan metsästyskortin ja metsästysaseen hallussapitoluvan

• ovat osallistuneet noutajien NOME B -metsästyskokeen VOI-luokkaan kouluttamallaan koiralla

• ovat perehtyneet noutavien koirien käyttöön metsästystehtävissä ja toimineet noutajan ohjaajana metsästyksessä

• hakijoilla tulee olla rotujärjestön tai sen jäsenyhdistyksen kirjallinen suositus


Noutajien Working Test (NOWT)

•ovat Kennelliiton ja rotujärjestön jäseniä

• ovat toimineet aktiivisina noutajaharrastajina vähintään viisi (5) vuotta, johon on sisällyttävä tehtäviä rotujärjestön tai sen jäsenyhdistysten kouluttajana, kokeiden järjestelyissä ja toimitsijana

• omaavat riittävän kokemuksen NOWT-kokeiden järjestelytehtävissä.

• omaavat voimassa olevan metsästyskortin ja metsästysaseen hallussapitoluvan.

• ovat osallistuneet noutajien Working Testin VOI-luokkaan kouluttamallaan koiralla ja saavuttaneet vähintään VOI 2 -palkinnon

• ovat perehtyneet noutavien koirien käyttöön ja toimineet noutajan ohjaajana jahdeissa, joita tässä koemuodossa kuvataan

• harrastavat metsästystä noutajan kanssa

• hakijoilla tulee olla rotujärjestön tai sen jäsenyhdistyksen kirjallinen suositus


Noutajien B-metsästyskoe (NOME B)

•NOME B -kokeen tuomarikurssit järjestetään jatkokoulutuksena.

 Jatkokoulutukseen ei ole yleistä hakumenettelyä, vaan siihen voivat ilmoittaa halukkuutensa hakuvaatimukset täyttävät henkilöt, jotka:

• ovat Kennelliiton ja rotujärjestön jäseniä

• ovat toimineet taipumuskokeiden tai Working Testin ylituomarina.

• ovat osallistuneet noutajien B -metsästyskokeen VOI-luokkaan kouluttamallaan koiralla ja saavuttaneet vähintään VOI 2–palkinnon

• omaavat riittävän kokemuksen NOME B kokeiden järjestelytehtävissä.

• harrastavat metsästystä noutajan kanssa


Tiedote 09.05.2023

Suomesta IWT 2023 Ruotsiin lähetetään seuraavat joukkueet kilpailemaan:


Finland teams:

Finland 1

Falconfields Ares ja Sanna Lähdeoja

Falconfields Astraia ja Marjaana Kousa

Lindeth Henry ja Mervi Salo

reserve Brookbank Diesel ja Teijo Kostian


Finland 2

Golden Reed's Sparrowhawk ja Riitta Hynninen

Läppiksen Full Speed ja Seija Sipola

Podunk's Daddy's Girl ja Sari Lehtonen-Lammi

reserve Pendolinon Tq Jazz ja Liisa Evard


Finland 3

Jummi-Jammin Don't Fear Reaper ja Mika Lappalainen

Misty Bay's Eye of the Eagle ja Pekka Tuomi

Hiertagård's Aramis ja Esa Valkonen

reserve Biamin Q-koodi ja Kari Muona


Finnish Free teams:

Finland Free team 1

Tweedshot Dimple ja Tiina Mursula

No More Chaos ja Konsta Niiranen

Goldenmember's Ice for Living ja Maarit Martikainen

reserve Living Easter AU ja Tommi Taponen


Finland Free Team 2

Eagle Owl's Fistful of Dynamite  ja Maarit Nikkanen

Falconfields Asterion ja Keri Filimonova

Falconfields Apollon ja Pia Kujanpää

reserve Justincase No More Octobussy ja Joanna Kujanpää


Finland Free Team 3

Reedrunner's Judy Hobbs ja Lotta Vuorinen

Middle River's Gun Ironman ja Timo Rantanen

Starcreek Spartacus ja Janne Lähteenaro


European Championship for Retrievers

Näillä näkymin ERC 2023 järjestetään Tsekeissä vuoden 2024 puolella Tammikuussa.


Tiedote 17.4.2023 

NOU, NOME-B ja NOWT kokeissa käytettävistä patruunoista 

Noutajien taipumuskokeessa on käytettävä haulikon patruunoita. NOME-B alokasluokkaan vahva suositus haulikon patruunoiden käytölle. NOME-B kokeen muissa luokissa voidaan käyttää vaihtoehtoisesti nallitettuja hylsyjä. NOWT kokeessa suositellaan käytettäväksi nallitettuja hylsyjä, starttipistoolia tai vastaavaa (kaasu)asetta. Kaikissa kokeissa noudatettava uutta EU:n lyijyhauliasetusta.  

Tiedote 12.04.2023

Muutoksia Taipumuskokeen arvosteluun ja koirien sirun tarkastuskäytäntöön taipumuskokeen yhteydessä

Taipumuskokeen sääntöihin ei tehty sääntöuudistyön yhteydessä merkittäviä muutoksia, vaikkakin koemuotoa tarkasteltiin sääntötyön aikana kriittisesti ja todettiin, että taipumuskokeen arvostelutapa ei ole riittävällä tavalla puuttunut koirissa havaittuihin puutteisiin (mm. arkuus, haluttomuus vesityöhön). Tuomaritoimikunta kuitenkin totesi, että vika ei ole säännöissä, vaan arvostelulinjauksissa.

Lisäksi todettiin, että koiran sirunlukukäytäntö on vaihdellut tuomari- ja koekohtaisesti, myös tähän tehtiin selventävä linjaus.

Asioiden korjaamiseksi tuomarikunta päätti 26-27.3.2023 pidetyssä tapaamisessaan seuraavaa:

Taipumuskoe on helppo koe, joka arvostellaan sallivasti. Tästä perusperiaatteesta ei ole syytä luopua, mutta samalla pitää tunnustaa taipumuskokeen keskeinen rooli noutajan perusominaisuuksien arvioinnissa. Noutajan avoin luonne ja halu työskennellä vedessä ovat asioita, jotka tekevät noutajasta noutajan. Näistä ominaisuuksista on pidettävä kiinni tinkimättä.


Sosiaalinen käyttäytymisen arvostelu ja koiran sirun lukeminen

Taipumuskokeen sääntöjen mukaan ”Noutajat ovat yhteistyöhaluisia ja luonteeltaan eri tilanteisiin sopeutuvia metsästyskoiria. Noutajat suhtautuvat myönteisesti vieraisiin ihmisiin ja koiriin. Arvostelussa on otettava huomioon noutajien rotumääritelmissä mainitut luonteenpiirteet. Selvästi pelokkaan, hyökkäävän, häiritsevästi ääntelevän tai ylikiihkeän koiran sosiaalinen käyttäytyminen on hylättävä”

Tuomarikunta linjasi sääntökohdan arvostelusta seuraavaa:

1.      Noutajan on päästettävä tuomari luokseen sosiaalisen käyttäytymisen arvioinnin aikana ilman suurempia suostutteluja.

2.      Jos tuomari ei saa koiraan normaalia kontaktia, on koira hylättävä. Esimerkiksi, jos koira pyrkii pois sosiaalisesta tilanteesta ohjaajan taakse, eikä palaa kohtuullisella suostuttelulla tervehtimään tuomaria, on koiran suoritus hylättävä.

3.      Myös koirien ylikiihkeään käyttäytymiseen on reagoitava. Koirat voivat olla levottomia ja äänekkäitäkin kokeen alussa, mutta niiden tulee tottua nopeasti tilanteeseen ja rauhoittua. Esimerkiksi koko sosiaalisen käyttäytymisen arvioinnin ajan jatkuva voimakas ääntely on hylkäysperuste.

4.      Koiran sosiaalisessa käyttäytymisessä havaituista ongelmista on aina kirjattava arvostelulomakkeeseen (arkuus, levottomuus, jatkuva ääntely), vaikka negatiivinen käytös ei olisikaan niin voimakasta, että se johtaisi kokeen keskeyttämiseen.

Koirien sirun luku tehdään jatkossa aina kokeen alussa sosiaalisen tilanteen arvioinnin yhteydessä tuomarin valvonnassa. Lisäksi siru tarkastetaan onnistuneen jälkitehtävän jälkeen. Koiralle annetaan mahdollisuus tutustua sirunlukijaan ja sirunlukulaitteeseen, mutta tämän jälkeen koiran on annettava katsoa siru. Koiran ohjaaja ei voi itse käyttää sirunlukulaitetta.


Uimahalun arvostelu

Sääntöjen mukaan ”Noutajan tulee työskennellä mielellään vedessä. Koira, joka kieltäytyy uimisesta tai menee uimaan ainoastaan jatkuvista kehotuksista, on hylättävä. Suoritus on syytä toistaa, kunnes tuomari on vakuuttunut koiran ominaisuudesta. Vesityössä hylätty koira ei osallistu hakuun.”

Tuomarikunta linjasi sääntökohdan arvostelusta seuraavaa:

1.      Vesityön arvostelua on tiukennettava vastamaan sääntöjen sisältöä.

2.      On normaalia, että nuori koira empii hieman oudossa rannassa ja tilanteessa. Tämän vuoksi kokeen ensimmäisellä vesinoudolla voidaan sallia kohtuullisen paljon tukea ja toistuvia kehotuksia.

3.       Mikäli ensimmäinen nouto on vaatinut huomattavaa ohjaajan tukea, on toisen noudon sujuttava vaivattomasti.


NOU ja NOME-B kokeissa käytettävistä riistoista

Noutajien taipumuskokeessa (NOU) ja NOME-B metsästyskokeissa suositellaan käytettäväksi seuraavia riistoja:  

Noutajien taipumuskoe (NOU). Vesityö: harmaalokki, merilokki ja sinisorsa. Hakuruutu: varis, fasaani ja naakka. Jälki: kani. Mikäli vesityössä käytetään muuta riistaa kuin lokkia tai hakuruudussa muuta riistaa kuin varista, siitä tulisi ilmoittaa koekalenterissa. 

NOME-B metsästyskokeessa suositellaan käytettäväksi seuraavia riistoja: harmaalokki, merilokki, varis, naakka, harakka, kesykyyhky, sepelkyyhky, kanadanhanhi, merihanhi, sinisorsa, tavi, telkkä, fasaani, peltopyy, metsäjänis, rusakko ja kani.

Korppia tulisi käyttää koelintuna ainoastaan kokeissa, jotka pidetään poronhoitoalueella. Jos korppia käytetään taipumuskokeessa tai NOME-B alokasluokassa sen tulee olla käytettävissä odotuspaikalla tutustumista varten.

Noutajien rodunomaisissa kokeissa ei tulisi käyttää seuraavia taantuvia vesilintulajeja: haahka, haapana, heinätavi, metsähanhi, jouhisorsa, lapasorsa, nokikana, tukkasotka ja isokoskelo.

Listaa koeriistoista päivitetään tarvittaessa.

Tiedote 27.03.2023 

Tiedote 26.03.2023

Noutajien Rodunomaisten kokeiden tuomarikunnan kevätkokouksessa on valittu uusi tuomaritoimikunta kaudelle 2023 - 2025. 

Toimikunnan puheenjohtaja ja jäsenet:

Ahola Pauliina (pj.)

Koskiahde Timo, Lappalainen Mika, Sarkkinen Tomi, Schön Esa, Siitari Heli ja Toskala Mika. 

Toimikunnan ulkopuolinen sihteeri ja webbari Maarit Saarinen. 


Tiedote 10.02.2023 

IWT 2023 järjestetään Ruotsissa (Kjesäter, Vingåker) 10.-11.6 2023. Lisää tietoa löytyy sivustolta www.iwt2023.se

Suomen valinnat vuonna 2023 tehdään 23.4. pidettävän IWT-joukkuekarsinnan perusteella Kouvolassa. Koe toteutetaan joukkuekilpailuna. Suomea edustamaan pääsee kolme parasta joukkuetta.

Jos IWT 2023 kokeeseen otetaan lisää joukkueita saa seuraavana paremmuusjärjestyksessä oleva joukkue paikan. Samaa menettelyä toteutetaan myös Free teamien osalta.

Varakoirat joukkue voi nimetä itse jälkikäteen. Jos joukkueen alkuperäisestä kokoonpanosta on estynyt kaksi koirakkoa osallistumasta, ei joukkue voi enää osallistua IWT:hen.

   


Noutajien Rodunomaisten kokeiden tuomarit. Kuvasta puuttuu muutama tuomari. Kuva otettu Tuomarikunnan kevätkokouksessa 2023.