Yhteistyötoimikunta

Yhteistyötoimikunta koostuu noutajarotujärjestöjen (Kultainen Rengas - Golden Ring GR ry, Labradorinnoutajakerho ry, Novascotiannoutajat ry, Suomen Noutajakoirajärjestö ry ja Suomen Sileäkarvaiset Noutajat ry) sekä Tuomaritoimikunnan vuosittain nimeämistä edustajista ja heidän varahenkilöistään.

Suomen Noutajakoirajärjestö ry:n alaiset kaksi rotukerhoa ja rotua harrastavaa yhdistystä Kiharakerho ry ja Chesapeakekerho ry nimeävät molemmat yhden jäsenen ja yhden varajäsenen, joilla on puheoikeus, muttei äänioikeutta.

Toimikunta valitsee vuosittaisen puheenjohtajan ja sihteerin järjestäytymiskokouksessaan. Yhteistyötoimikunnan sähköpostiosoite on: yhteistyotoimikunta@gmail.com.

Yhteistyötoimikunta voi perustaa alaisuuteensa työryhmiä valmistelemaan tiettyä asiaa tai muuta tarkoitusta varten. Työryhmän jäseniä voidaan kutsua yhteistyötoimikunnan ulkopuolelta.

 

Kuva Krista Leinonen