Toimintaohje

NOUTAJIEN RODUNOMAISTEN KOKEIDEN TUOMARITOIMIKUNNAN TOIMINTAOHJE 

Hyväksytty Kennelliiton koe- ja kilpailutoimikunnassa pp.kk.vvvv. Voimassa 1.1.2018 alkaen 

1. YLEISTÄ

Noutajien rodunomaisten kokeiden tuomaritoimikunta on noutajakoirarotujärjestöjen alainen toimikunta, joka valitaan tehtäväänsä joka toinen vuosi.

2. TOIMIKUNNAN KOKOONPANO JA VALINTA

Toimikunnan (6 jäsentä) ja sen puheenjohtajan valitsee tuomarikunta (Kennelliiton hyväksymät noutajien rodunomaisten kokeiden tuomarit) joka toinen vuosi maalis-/huhtikuussa keskuudestaan. Toimikunnan puheenjohtajan on omattava NOME-A- tai NOME-B -tuomaripätevyys. Toimikunta valitsee varapuheenjohtajan ja sihteerin, joka voidaan kutsua toimikunnan ulkopuolelta.

Toimikunnan toimikausi alkaa 1.5 ja päättyy 30.4. Toimikunnan kokoonpanon vahvistavat rotujärjestöjen hallitukset.

3. KOKOUKSET

Toimikunta kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan johdolla tarvittaessa tai vähintään kolmen toimikunnan jäsenen sitä vaatiessa. Toimikunta on päätösvaltainen, kun vähintään kolme toimikunnan jäsentä sekä puheenjohtaja tai puheenjohtajan ollessa estynyt varapuheenjohtaja ovat läsnä. Toimikunta pitää kokouksistaan pöytäkirjaa, joka jaetaan rotujärjestöille ja tuomarikunnalle.

4. TOIMIKUNNAN TEHTÄVÄT

 • valvoa rodunomaisten kokeiden sääntöjen ja ohjeiden noudattamista sekä edistää arvostelun yhdenmukaistamista
 • Valmistella ja esittää rotujärjestöille rodunomaisiin kokeisiin liittyvät sääntö- ja ohjesääntömuutokset. Valmistelun aikana tuomarikunnalta pyydetään lausunto valmisteltavaan asiaan
 • Valitsee henkilöt tuomarikoulutukseen
 • Vastata rodunomaisten kokeiden tuomarien koulutuksesta ja pätevöinnistä sekä ylläpitää tuomariluetteloa, josta ilmenee tuomareiden arvosteluoikeudet eri koemuodoissa
 • Vastata rodunomaisten kokeiden tuomarien jatkokoulutuksesta ja ylläpitää tilastoa jatkokoulutukseen osallistuneista
 • Vahvistaa järjestäjien ehdotukset noutajien rodunomaisten koemuotojen SM-kokeisiin sekä nimetä tuomarit pohjoismaiden mestaruuskokeeseen.
 • Nimetä tuomarit käytännön metsästyskokeisiin
 • Valita noutajien edustusjoukkueet FCI:n alaisiin arvokilpailuihin
 • Tarkastaa ja taltioida rodunomaisten kokeiden pöytäkirjat
 • Vastata toimialueensa tiedottamisesta jäsenyhdistyksille ja jäsenistölle
 • Hoitaa ne rotujärjestöjen hallitusten antamat tehtävät, jotka kuuluvat tuomaritoimikunnan toimialueeseen
 • Toimikunta laatii vuosittain järjestöjen hallituksille sekä tuomarikunnalle esitykset toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi seuraavalle toimintavuodelle sekä toimittaa toimintakertomuksen edelliseltä toimikaudelta
 • Toimikunta pitää yhteyttä rotujärjestöjen muihin toimikuntiin, metsästyskoirarotuyhdistyksiin, Pohjoismaisiin noutajakoirayhdistyksiin sekä FCI:hin

5. TOIMINTAOHJEEN VOIMASSAOLO

Toimintaohjeeseen esitetyt muutokset valmistelee tuomaritoimikunta ja/tai rotujärjestöt. Toimintaohjeen hyväksyy rotujärjestöjen hallitukset ja se on voimassa Kennelliiton hyväksymispäivästä lähtien.

6. TALOUS

Toimikunnan kustannukset jaetaan rotujärjestöjen kesken.