YTTMK:n kokoustiedote 3-5/2022

21.3.2022

YTTMK on pitänyt kokoukset 10.2.2022, 16.2.2022 sekä 14.3.2022, ohessa tiedote kokouksista.


IWT International Working Test 2022 JA THE KENNELCLUB INTERNATIONAL TEAM EVENT 2022

YTTMK on avannut joukkuehaut IWT 2022 sekä The Kennelclub International Team Eventiin 2022.

Tarkemmat hakuohjeet YTTMK:n nettisivuilla.

 

 MEJÄ YLITUOMARIKOLLEGION SELVITYSPYYNTÖ

YTTMK on saanut selvityspyynnön MEJÄ ylituomarikollegiolta, joka koskee uusien MEJÄ koesääntöjen valmistelutyön yhteydessä ilmenneisiin seikkoihin. Selvityspyyntö käsiteltiin ja siihen laadittiin vastine.

  

RODUNOMAISTEN KOKEIDEN SÄÄNTÖMUUTOKSET

YTTMK on käsitellyt tuomaritoimikunnan laatimia rodunomaisten kokeiden sääntömuutosehdotuksia ja uudet säännöt ovat tulossa rotujärjestöjen yleiskokousten käsittelyyn kevään aikana. Tarkoitus olisi saada valmis sääntömuutosehdotus hyväksyttynä Kennelliiton syysvaltuustoon ja uudet säännöt voimaan vuonna 2023.

  

Seuraava YTTMK:n kokous pidetään 30.3.2022.