Noutajien rodunomaisten kokeiden sääntömuutosehdotus hyväksytty

27.11.2022

Noutajien rodunomaisten kokeiden sääntömuutos hyväksyttiin Suomen Kennelliiton valtuustossa 26.11.2022 esitetyn mukaisesti, ainoastaan synnytyksen jälkeinen osallistumisoikeuden rajoitus pidennettiin 75 vkr:een. 

Säännöt astuvat voimaan 15.4.2023 ja ne löytyvät liitteestä.