Vielä on mahdollista anoa kokeita tälle syksylle

18.8.2020

Kennelliitto antaa mahdollisuuden anoa kokeita vuoden loppuun (13.8.-31.12.2020) asti kahden (2) viikon varoitusajalla.

Kennelpiireillä on anomisajoista poiketen mahdollisuus olosuhteista johtuen myöntää alueelleen kokeita kaksi (2) viikkoa ennen koepäivää (aiemman1.1.-30.4. lisäksi) 13.8-31.12.2020 väliselle ajalle.

Anomisajan lyhentämisesitys johtuu ennen kaikkea koronaviruksen aikaansaamasta poikkeuksellisesta tilanteesta.

Koe- ja kilpailutoimikunnan päätös 12.8.2020 (5/20): Koe- ja kilpailutoimikunta käsitteli Pohjois-Savon kennelpiirin tekemän esityksen ja päätti, että kennelpiirit ja muut kokeita myöntävät tahot voivat Määräaikaisilmoitusohjeesta poiketen myöntää kokeita lyhennetyllä anomisajalla vuoden 2020 loppuun asti normaalin anomisajan puitteissa myönnettyjä kokeita häiritsemättä.

 

Tämä tarkoittaa sitä, että koejärjestäjät voivat tiedustella omalta kennelpiiriltään mahdollisuutta anoa kokeita normaalista poikkeavalla aikataululla.