Ohjeistus ja periaatteet kokeiden peruuttamisesta ja siirtämisestä 13.3 – 31.5.2020 välisenä aikana

15.3.2020

 

Koronavirustilanteen johdosta Kennelliiton hallitus on päättänyt 12.3.2020, että kaikki näyttelyt, kokeet ja kilpailut perutaan 31.5.2020 saakka. Näyttely, koe tai kilpailu voidaan mahdollisesti siirtää myöhempään ajankohtaan vuonna 2020

Kokeen siirtäminen ja peruuttaminen eivät ole monellekaan tuttuja rutiineja, joten  liitteen tietopaketti on laadittu koejärjestäjille tueksi.